โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [1040210001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 15/10/2559
[30779/74814]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]